Algemene Vergadering van Certificaathouders 2019

Hieronder vindt u de informatie voor de Algemene Vergadering van Certificaathouders.

Datum en tijd

8 april 2019, 11.00 uur

Locatie

Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam

Oproep Oproep AVC 8 april 2019​ (PDF 109 KB)
Notulen
Vergaderdocumenten

Volmacht

In overeenstemming met artikel 3.2.2 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (“STAK AAG”) besluit het bestuur van STAK AAG, bestaande uit de heer P. Ingelse, mevrouw I. Brakman, mevrouw C.A. Jansen Verplanke en de heer M.C. van Gelder (het “Bestuur”) om alle houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. (de “Certificaathouders”) volmacht te verlenen om met uitsluiting van STAK AAG het aan de aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. verbonden stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. van 24 april 2019 (de “Vergadering”), onverminderd de in artikel 3.2.5 van de administratievoorwaarden van STAK AAG toegekende bevoegdheid. Volgens deze stemvolmachten kunnen de certificaathouders het stemrecht in de Vergadering uitoefenen voor het aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal certificaten dat de betreffende certificaathouder op de registratiedatum aanhoudt. De Certificaathouders kunnen het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen.