Algemene Vergadering van Certificaathouders

Hieronder vindt u de informatie voor de Algemene Vergadering van Certificaathouders. De STAK AAG oproeping is op 11 april 2016, 18.00 uur (CEST) geplaatst op deze website.

Datum en tijd

26 april 2016, 14.00 uur

Locatie

Amsterdam, Plantage Kerklaan 38-40, in de Tijgerzaal van Artis.

Oproep
Notulen
Vergaderdocumenten

Volmacht

In overeenstemming met artikel 3.2.2 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (“STAK AAG”) besluit het bestuur van STAK AAG, bestaande uit de heer P. Ingelse, mevrouw I. Brakman en mevrouw S.J. Stuiveling (het “Bestuur”) om alle houders van certificaten voor aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. ("certificaathouders") volmacht te verlenen om met uitsluiting van STAK AAG het aan de aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. verbonden stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. van 18 mei 2016 (“vergadering”), onverminderd de in artikel 3.2.5 van de administratievoorwaarden aan STAK AAG toegekende bevoegdheid. Volgens deze stemvolmacht kunnen certificaathouders het stemrecht in de vergadering uitoefenen voor het aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal certificaten dat de certificaathouder op de registratiedatum aanhoudt. De gevolmachtigde certificaathouders kunnen het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen.