Informatie

STAK AAB houdt u op de hoogte van ontwikkelingen die betrekking hebben op STAK AAB of op u als certificaathouder.

STAK AAB organiseert periodiek vergaderingen van certificaathouders. Deze vinden in ieder geval plaats voorafgaand aan een algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Bank NV. Meer informatie over deze vergaderingen van certificaathouders vindt u onder "Certificaathouders".

Verder vindt STAK AAB het belangrijk transparant te zijn over het doel van en de taakuitoefening door STAK AAB. Meer informatie hierover vindt u onder "Veelgestelde vragen".

Ook houdt STAK AAB u graag op de hoogte van ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld dividenduitkeringen of vervolgtransacties van NLFI ten behoeve van de Nederlandse staat. Deze vindt u onder "Nieuws".