Over STAK AAB

In 2008 heeft de Staat de aandelen in ABN AMRO Bank N.V. verworven. In 2011 heeft de Staat deze aandelen overgedragen aan stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NL Financial Investments, NLFI). NLFI heeft het voornemen om haar belang in de komende jaren geleidelijk af te bouwen om uiteindelijk volledig uit ABN AMRO Bank N.V. te stappen. Bij een verkoop zal NLFI het te verkopen aandelenbelang overdragen aan de STAK. Voor de aandelen die STAK AAB krijgt overgedragen, worden door STAK AAB certificaten uitgegeven. Deze certificaten worden op de beurs van Euronext Amsterdam verhandeld.

STAK AAB waarborgt de belangen van de certificaathouders zo goed mogelijk en zal invloeden die de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van ABN AMRO kunnen aantasten, naar maximaal vermogen weren. Worden die zelfstandigheid, continuïteit of identiteit bedreigd, dan staat het belang van ABN AMRO voorop. Daarbij let STAK AAB ook steeds op de belangen van andere stakeholders zoals de klanten, spaarders, depositohouders, aandeelhouders en werknemers van ABN AMRO en op de belangen van de samenleving.

Wanneer de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van de ABN AMRO Bank N.V. in gevaar komt, zal STAK AAB alles doen wat voor haar mogelijk is om dit tegen te gaan.

De belangrijkste taken van STAK AAB zijn

  • Het verkrijgen van de aandelen ABN AMRO Bank N.V. en het uitgeven van certificaten van die aandelen. 

  • Het voeren van de administratie van de aandelen waarvoor zij certificaten heeft uitgegeven 

  • Het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen ABN AMRO Bank N.V. en de certificaathouders

  • Het uitoefenen van stemrecht op deze aandelen zoals aangegeven door de certificaathouders, voor zover de certificaathouders daartoe een volmacht aan STAK AAB heeft afgegeven (tenzij de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van ABN AMRO Bank N.V. wordt bedreigd).

De doelstellingen, bevoegdheden, taken, rechten en plichten van STAK AAB zijn vastgelegd in de statuten en de administratievoorwaarden van STAK AAB.

Hoe beschermen we ABN AMRO?

Over STAK AAB

Hoe gaat STAK AAG ABN AMRO beschermen?

Wanneer de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van de ABN AMRO Bank N.V. in gevaar komt, zal STAK AAB alles doen om dit tegen te gaan.

STAK Infographic 24112023