Statuten

De statuten van de Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank zijn vastgesteld op 24 april 2019.

Statuten STAK

In de statuten wordt onder andere geregeld:

  • de naam en zetel van STAK AAB

  • het doel van STAK AAB

  • de administratie van aandelen en de daaraan verbonden rechten

  • de rechten van certificaathouders

  • het bestuur van STAK AAB.

Nadere bepalingen ten aanzien van certificaten en certificaathouders zijn opgenomen in de administratievoorwaarden van STAK AAB.