Administratievoorwaarden

In de administratievoorwaarden wordt de rechtsverhouding tussen STAK AAB en de certificaathouders geregeld.

Administratievoorwaarden STAK

In de administratievoorwaarden is onder andere informatie te vinden over:

  • het doel van STAK AAB

  • het toekennen van certificaten

  • rechten van certificaathouders

  • uitkeringen op certificaten

  • vergaderingen van certificaathouders