Veelgestelde vragen

STAK AAB vindt het belangrijk transparant te zijn over het doel van en de taakuitoefening door STAK AAB. Meer informatie hierover vindt u onder de veelgestelde vragen. In de antwoorden wordt verwezen naar artikelen in de statuten (ST + artikelnummer) en in de administratie-voorwaarden (AV + artikelnummer). Deze vragen en antwoorden zijn ter informatie op de website opgenomen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een volledig overzicht van de doelstelling, werkwijze en governance van STAK AAB verwijzen wij naar de op deze site opgenomen statuten, administratievoorwaarden en het bestuursreglement van STAK AAB.

Algemeen

1. Wat is STAK AAB?

2. Wat doet STAK AAB?

3. Wat zijn de taken van STAK AAB?

4. Wie heeft STAK AAB ingesteld?

5. Wie vormen het bestuur van STAK AAB?

Beschermen van ABN AMRO

1. Waarom is bescherming van ABN AMRO nodig?

2. Voor wie is de bescherming van belang?

3. Hoe werkt de bescherming?

4. Wat betekent deze bescherming voor de certificaathouders?

5. Hoe lang duurt de bescherming?

Certificaathouders

1. Wat zijn certificaten?

2. Waarom kan ik niet gewoon aandelen op de beurs kopen en waarom deze ingewikkelde constructie met certificaten?

3. Hoe kan ik certificaten verkrijgen?

4. Waarin verschillen certificaathouders van aandeelhouders?

5. Wat zijn de rechten van certificaathouders?

6. Hoe is het stemrecht van certificaathouders geregeld?

7. Welke bevoegdheid heeft STAK AAB om het geven van volmachten aan de certificaat-houders en daarmee het stemrecht op de aandeelhoudersvergadering te beperken?

8. Hoe lang kan een beperking van het stemrecht duren?

9. Krijgt een certificaathouder dividend?

10. Hoe wordt een vergadering van certificaathouders bijeen geroepen?

Onafhankelijkheid

1. Waarom is STAK AAB opgericht?

2. Door wie is STAK AAB opgericht?

3. Wie draagt de kosten voor STAK AAB?

4. Is STAK AAB, opgericht en betaald door ABN AMRO, dan wel onafhankelijk?

5. Hoe wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd?

6. Welke eisen worden aan het bestuur van STAK AAB gesteld?

7. Hoe wordt het bestuur benoemd?

8. Hoe wordt het bestuur ondersteund?