Bestuur

STAK AAB is, binnen de grenzen van haar doelstellingen, volledig autonoom en heeft een bestuur dat onafhankelijk is van ABN AMRO Bank N.V. Het eerste bestuur van STAK AAB is benoemd bij de oprichting. Daarna benoemt het bestuur zijn eigen leden, zonder dat goedkeuring of medewerking van ABN AMRO Bank N.V. vereist is.

In geval van een vacature kan iedere certificaathouder personen aanbevelen voor benoeming. In beginsel worden bestuursleden van STAK AAB benoemd voor een periode van vier jaar. Zij mogen worden herbenoemd voor maximaal twee aanvullende termijnen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden van haar bestuurders opgesteld. Zaken met betrekking tot het bestuur, zoals samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid en vergaderingen, zijn vastgelegd in de statuten van STAK AAB.

Het bestuur van STAK AAB bestaat nu uit vier leden: Marc van Gelder (voorzitter), Yvonne van Rooij (vicevoorzitter), Cilian Jansen Verplanke (secretaris) en Kees Peijster (penningmeester). Voormalige bestuursleden Peter Ingelse en Inge Brakman werden bij de oprichting van STAK AAB in 2015, door de minister van Financiën, NLFI en ABN AMRO gevraagd zitting te nemen in het bestuur voor een periode van vier jaar. In 2019 werden Ingelse en Brakman herbenoemd voor een periode van vier jaar. Inge Brakman besloot om op 31 december 2022 af te treden als bestuurder van STAK AAB. En Peter Ingelse besloot om op 28 februari 2023 af te treden als bestuurder van STAK AAB.

De bestuursleden Jansen Verplanke en Van Gelder werden in 2018 door de toenmalige zittende bestuursleden benoemd voor een periode van vier jaar. In 2022 werden Jansen Verplanke en Van Gelder herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Yvonne van Rooij werd op 5 januari 2023 benoemd als bestuurlid van STAK AAB. Hiermee werd de vacature opgevuld die was ontstaan na het afreden van Inge Brakman. Kees Peijster werd op 1 maart 2023 benoemd als bestuurlid van STAK AAB. Hiermee werd de vacature opgevuld die was ontstaan na het afreden van Peter Ingelse.

In de huidige samenstelling beschikt het bestuur over de gewenste expertise en heeft gezamenlijk ruime ervaring in de rechtspraak en in de financiële en publieke sector.

Ondersteuning

Het bestuur laat zich bijstaan door een vast en onafhankelijk team van adviseurs voor beheer en secretariaat, juridisch advies, financieeljuridisch advies, communicatie advies en een Listing Agent. Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. is als extern accountant van STAK AAB aangesteld.

Het bestuur

Ontmoet ons bestuur.

Marc van Gelder
Cilian Jansen Verplanke
Yvonne van Rooy
Kees Peijster