Algemene Vergadering van Certificaathouders 4 april 2024

News article
15 maart 202407:00
STAK Placeholder Nieuws
STAK Placeholder Nieuws
STAK AAB

Hieronder vindt u de informatie voor de Algemene Vergadering van Certificaathouders.

Algemene Vergadering van Certificaathouders 4 april 2024

Volmacht

In overeenstemming met artikel 3.2.2. van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (“STAK”) heeft het bestuur van STAK, bestaande uit de heer M. van Gelder, mevrouw Y. van Rooij, mevrouw C. Jansen Verplanke en de heer K. Peijster, besloten om alle houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Bank N.V. ("Certificaathouders") volmacht te verlenen om met uitsluiting van STAK het aan de onderliggende aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Bank N.V. verbonden stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Bank N.V. van 24 april 2024 (“AVA”), onverminderd de in artikel 3.2.5. van de STAK-administratievoorwaarden toegekende bevoegdheden aan STAK (“Volmacht”).

Volgens de Volmacht kan een Certificaathouder het stemrecht in de AVA uitoefenen voor het aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal certificaten dat die Certificaathouder op de registratiedatum aanhoudt. De gevolmachtigde Certificaathouders kunnen het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • X
  • Mail