Buitengewone Algemene Vergadering van Certificaathouders 31 oktober 2023

News article
9 oktober 202312:00
STAK Placeholder Nieuws
STAK Placeholder Nieuws
STAK AAB

Hieronder vindt u de informatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Certificaathouders.

Buitengewone Algemene Vergadering van Certificaathouders 31 oktober 2023

Volmacht

In overeenstemming met artikel 3.2.2. van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank ("STAK") heeft het bestuur van STAK, bestaande uit de heer M. van Gelder, mevrouw Y. van Rooij, mevrouw C. Jansen Verplanke en de heer K. Peijster, besloten om alle houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Bank N.V. ("Certificaathouders") volmacht te verlenen om met uitsluiting van STAK het aan de onderliggende aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Bank N.V. verbonden stemrecht uit te oefenen in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Bank N.V. van 16 november 2023 ("BAVA"), onverminderd de in artikel 3.2.5. van de STAK-administratievoorwaarden toegekende bevoegdheden aan STAK ("Volmacht").

Volgens de Volmacht kan een Certificaathouder het stemrecht in de BAVA uitoefenen voor het aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal certificaten dat die Certificaathouder op de registratiedatum aanhoudt. De gevolmachtigde Certificaathouders kunnen het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen

  • LinkedIn
  • Facebook
  • X
  • Mail