Inge Brakman

Mevrouw Brakman (1961) heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij werd benoemd tot bestuurslid van de Stichting op 20 juli 2015 en is sinds 20 juli 2019 voorzitter van het bestuur van STAK AAB. Mevrouw Brakman studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Brakman was secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten van 1989 tot 1999. Ze was lid en voorzitter van het Commissariaat voor de Media van 1999 tot 2009. Tot voor kort was zij bestuurslid van het Persvrijheidsfonds (2013-2017), lid van een onderzoekcommissie huisvesting ROC Leiden (2015) en voorzitter van de Monitoring Commissie Nederlandse Code Banken (2015-2017). Sinds 2009 werkt ze als onafhankelijk adviseur, voorzitter en toezichthouder.

Mevrouw Brakman is momenteel voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en SKO (Stichting Kijk Onderzoek). Zij is commissaris van DSM Nederland, Shell Nederland en Accenture Nederland en Coach bij Quist leading humans.

Haar vorige toezichthoudende taken zijn onder andere bestuurslid en voorzitter van Stichting De Baak VNO-NCW (2004-2013), de Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam (2004-2012), commissaris van Fortis Bank Nederland (2008-2010), lid van de Stichting Preferente Aandelen TMG (Telegraaf Media Groep) (2010-2013), lid van de stichting Fondsenbeheer Nederland (2012-2015), voorzitter Raad van Advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2009-2017), voorzitter van de Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer (2010-2017), en commissaris bij Royal Duyvis Wiener (2015-2017). Haar eerdere adviserende functies zijn o.a. voorzitter van de monitoring commissie Code Banken, voorzitter van de Commissie toekomst van de publieke omroep (2013-2014), lid van de Commissie Regulering Kansspelen via Internet in 2010 en lid van de Sustainability Advisory Board van de Groep van maart 2011 tot en met juni 2015.